Hallo lieve mensen,

Weer een persconferentie verder. Goed nieuws en minder goed nieuws…

Het beste nieuws is natuurlijk dat we het corona virus meer onder controle hebben, minder opnames en gelukkig ook veel minder sterfgevallen.

Voor ons is het goede nieuws natuurlijk dat we vanaf 11 mei buiten weer les mogen geven. En er komt mooi weer aan!!! De buitenlessen zullen zoals gewoonlijk in de Heemtuin plaatsen. We plaatsen bij mooi weer meer lessen op het rooster. Ik ga nog even in overleg met de andere docenten over het rooster. Blijf veel op Yogibit kijken want soms zullen we last minute moeten schakelen en een les toevoegen of cancellen. Schrijf je zoals gewoonlijk in voor de lessen.

Natuurlijk gelden voor de buitenlessen ook alle RIVM regels. Als je verkouden bent, moet hoesten, kom niet. Neem je eigen mat mee en hou de gepaste afstand van 1,5 meter.

Je blijft ook gewoon toegang houden tot de online lessen en mag je nog steeds gratis deelnemen aan de detox.

Het slechte nieuws: de binnen lessen kunnen voorlopige nog niet plaatsvinden. Tijdens de persconferentie werd 1 september als richtlijn genoemd maar ook dat ze voor sportscholen toch een uitzondering willen gaan maken. We blijven duimen dat ook dit weer sneller wordt toegestaan.

Ik verheug me erop jullie allemaal weer te zien in de buitenlessen!

Susanne