Saturday  November  24th 13:00 – 16:00 pm

Saturday December 15th 13:00 – 16:00 pm

Sunday January 13th  13:00 – 16:00 pm

Location: Bodywise, Enschede

Price: 20 euros per person (including tea and healthy snacks in the break!)

By Karina and Arnas

VOOR WIE IS DEZE WORKSHOP GESCHIKT?

Misschien heb je ooit foto’s van een paar gezien die moeiteloos op elkaars voeten en handen balanceerden en je dacht: “Dat is onmogelijk! Ik zou dat nooit kunnen doen”  Laat me een geheim met je te delen: Ja, dat kan je wel!

Laat je niet misleiden door de naam – acroyoga is voor elk lichaam. Je hoeft geen gymnast of circusacrobaat te zijn, of ervaring met yoga te hebben om ervan te genieten. Karina en Arnas zullen je langzaam door progressies en technieken leiden om je te helpen leren vliegen! Iedereen in de klas doorloopt dezelfde ervaring. Als je leert anderen te ondersteunen, sta je toe dat je wordt ondersteund.

WAT TE VERWACHTEN TIJDENS DE WORKSHOPS

Het is goed om dingen te mixen – AcroYoga combineert stretches van yoga, versterkt de kracht en balans van acrobatiek en gebruikt de ontspanning van Thaise massage. Bij ons ontwikkel je het gevoel van vertrouwen, speelsheid en gemeenschap. We zullen in een groep van drie werken: Base, Flyer en Spotter – ze helpen elkaar om balans te vinden en samen mooie vormen te maken.

Wanneer was de laatste keer dat je iemand anders je fysiek liet bewegen? In tegenstelling tot alleen oefenen, helpt AcroYoga om open maar vriendelijke communicatie te ontwikkelen met wie we ook samenwerken. Door samen te werken, zul je slagen in elke oefening of pose!

Grootte maakt niet uit! Je denkt misschien dat grote mensen het tillen doen en kleine mensen het vliegen. Dit is niet het geval. AcroYoga tart de zwaartekracht niet, het eert het. Techniek is belangrijker dan kracht.

Kom en probeer het! Verbazingwekkende dingen gebeuren wanneer je buiten je comfortzone stapt. AcroYoga zorgt voor een gevoel van gemeenschap en speelsheid, dat nergens anders te vinden is. Heeft u vragen of wilt u een plekje reserveren? Laat Karina weten op: karinafitality@gmail.com of Whatsapp 0683855758. Tot ziens op de mat!

WHO IS THIS WORKSHOP FOR:

Maybe you’ve seen some photos of a couple balancing effortlessly on each other’s feet and hands and you thought “That’s impossible! I could never do that” Allow me to share little secret with you: Yes, you can!

Do not get fooled by the name – acroyoga is for Every Body. You do not need to be a gymnast, circus acrobat, or have experience with yoga to enjoy. Karina and Arnas will slowly take you through progressions and techniques to help you learn how to fly! Everyone in class goes through the same experience. As you learn to support others, you end up allowing yourself to be supported.

WHAT TO EXPECT DURING THE WORKSHOPS:

It’s good to mix things up – AcroYoga combines stretches from yoga, strengthening poses strength and balance from acrobatics, and the relaxation of Thai massage. With us, you will develop the feeling of trust, playfulness, and community. We will be working in a group of three: Base, Flyer and Spotter – helping each other to find balance and make pretty shapes together.

 

When was the last time you let someone else physically move you? Unlike practicing alone, AcroYoga helps to develop open but friendly communication with whomever we’re paired with. By working together, you will succeed in any exercise or pose!

 

Size does not matter! You may think big people do the lifting, and tiny people do the flying. This is not the case. AcroYoga doesn’t defy gravity, it honors it. Technique is more important than strength.

 

Come and try! Amazing things happen when one steps outside the comfort zone. AcroYoga creates a sense of community and playfulness, which is hard to find anywhere else. You have any questions or want to book a spot? Let Karina know at: karinafitality@gmail.com or Whatsapp 0683855758. See you at the mat!