Het afgelopen jaar heeft Anne (mijn dochter) ontzettend veel baat gehad bij de training van Geesje van Helios. Anne leerde te staan als een rots en zacht te zijn als water. Ongelooflijk hoe sterk zo’n “klein” meisje zich kan maken. Ik kan haar als ze in haar kracht staat, letterlijk niet omduwen. Dit heeft Anne heel weerbaar gemaakt. Ik was bij alle sessies aanwezig en je merkt dan al snel hoe groot de impact van jou is op je kind. Confronterend maar ook heel fijn want je leert daadwerkelijk zien wat jij kunt veranderen om je kind te helpen.

Toen Geesje me vroeg of het misschien leuk zou zijn om bij Bodywise een workshop te organiseren, was ik direct enthousiast. Ik weet zeker dat heel veel kinderen en ouders hier baat bij hebben. Het past heel goed bij wat we bij Bodywise doen; hoe bepalend je lichaamshouding is op hoe jij je voelt en hoe je bewust kunt worden van je eigen innerlijke communicatie.

Toen ik Anne vertelde dat Geesje een workshop bij Bodywise komt geven was haar eerste reactie: “Mag ik mee doen?”.  Super! Dus wij doen mee kan ik mooi werken aan dat loslaten;-)

Ouder & Kind Workshop

Van jongs af aan zijn kinderen bezig hun eigen identiteit te ontwikkelen. Ze
krijgen daardoor zelfkennis. Voor het maken van keuzes en sociale contacten
is een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van belang. Deze
sociaal-emotionele ontwikkeling omvat twee deelgebieden: de
fysiek-emotionele ontwikkeling (verworven via spel, stoeien en sporten) en
de verbaal-emotionele ontwikkeling (wordt vooral opgedaan via gesprekken met
anderen).
In de ouder-kindworkshop worden kinderen gestimuleerd, in
nabijheid van hun ouder, hun eigen weg te (durven) kiezen terwijl ouders
ervaren hoe het is om los te laten en vertrouwen te bieden. Er worden zowel
gezamenlijke (ouder en kind of met de hele groep) als individuele oefeningen
gedaan. In de gezamenlijke  oefeningen ervaren de ouders de verbinding met
hun kinderen die voortkomt uit onvoorwaardelijke liefde. In de individuele
oefeningen ervaart een ieder het eigen zelfbeeld en zelfvertrouwen, de
gedachten en gevoelens die daarbij horen.

De trainingen Rots en Water, Awareness through the body en Sherborne liggen
aan de basis van deze driedaagse workshop.

Data: zondag 15 en 29 september, 13 oktober van 10:00- 12:00 uur

Kosten: ouder&kind betalen samen 120,- euro voor de 3 workshops

Lokatie: Bodywise, Langestraat 11b, Enschede

Aanmelden: mail naar info@bodywise.nu of bel 06-20886699. Zodra het geld is overgemaakt op rekening NL51INGB0004843864 op naam van Bodywise onder vermelding van “workshop ouder&kind”  en “je naam”, ben je van een plekje verzekerd.

Voor meer informatie mag je altijd direct contact opnemen met Geesje (tel. 0541-534121 of info@helios-rt.nl ).