Wilma heeft inmiddels haar hatha yoga opleiding in Canada afgerond. Wij zijn natuurlijk heel benieuwd naar haar lessen.
Ze gaat voor Bodywise 2 lessen verzorgen op dinsdag 22 mei van 18:15 tot 19:30 en op vrijdag 25 mei van 10:15 tot 11:30.
Bij genoeg animo wordt de hatha yoga les een vast onderdeel op het Bodywise rooster.
(De lessen vallen gewoon binnen het Bodywise abonnement; er zijn dus geen extra kosten aan verbonden).

Hieronder vind je meer informatie over de les.

 

Hatha yoga

Hatha yoga is een fysieke yogavariant waarin de asanas (houdingen), pranayama
(ademhalingsoefeningen) en ontspanning van het lichaam centraal staan.
De les word in flow-vorm gegeven zodat de asanas rustig en moeiteloos in elkaar overgaan.
Zo is er bij de uitvoering volop aandacht en geduld.
Bij hathayoga blijven we gedurende een aantal ademhalingen, van enkele seconden tot
meerdere minuten in dezelfde asana. Hierdoor kan de pose verder worden verfijnt en
rechtgezet. Overbodige spanning kan zo beter loskomen en het lichaam zal zelf kunnen
aangeven hoe ver jij in een pose kunt komen.
Doordat we de poses rustig en beheerst uitvoeren, kan er telkens na het loslaten een
moment van navoelen worden ingebouwd om zo meer bewustwording te creëren.
De asanas zorgen ervoor dat je:
• je spieren en het lichaam versterkt;
• je gewrichten soepel houdt;
• je houding verbetert;
• je bloedsomloop, hormoonhuishouding en stofwisseling herstelt;
• je inwendige organen masseert;
• afvalstoffen uit je lichaam verwijdert.
Door tijdens de asanas goed je pranayama uit te voeren:
• creëer je bewustwording van je lichaam;
• kalmeer je je zenuwstelsel;
• voeg je prana (levensenergie) toe.

De hathayoga-sessie wordt altijd afgesloten met een samadhi. Dit is een rustfase waarin de nieuwe prana zich kan nestelen in lichaam en geest. Deze rustfase voeren we in savasanah (liggend op de grond) uit of via meditatie in kleermakerszit.