In deze (prachtige!) afbeelding wordt de linkerhersenhelft wel erg saai weergegeven. En juist de linkerhersenhelft is datgene wat in onze maatschappij en in ons onderwijssysteem ontwikkelen.

In een Yoga en Pilates les trainen we beide hersenhelften onder andere door symmetrisch te werken. Het lichaam uit te lijnen. Fijn mechanica:)

Geniet!