Mocht je wel eens last hebben van depressies, lees dit boek. Wat Schreiber laat zien is dat het gevoel van geluk van veel factoren afhankelijk is; een biochemische balans. Hij benoemt hartcoherentie, het belang van omega 3, hoe essentieel het is om te bewegen…

Op het internet kun je veel (youtube) over Schreiber vinden. Onderstaand (deel) van een artikel heb ik via de site http://www.bobvanniekerk.nl/.

De geneeskunde leidt aldus Servan-Schreiber – en hier is de psychiater aan het woord – aan een ernstige aandoening: “an obsession with medication”.

Antikankermiddelen, statines en antidepressiva vormen de huidige toppers van de farma industrie. Hij wees erop dat bijna de helft van het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van antidepressiva nooit gepubliceerd werd. Onderzoeksgegevens die minder positief uitvallen voor de antidepressiva werden daardoor aanzienlijk minder gepubliceerd dan de positieve bevindingen. Deze gegevens zijn moeilijk of zelfs niet toegankelijk.

Servan-Schreiber gaf aan dat wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat drie maal per week intensieve lichaamsbeweging  tot minder recidivering  van depressie leidde dan het gebruik van het antidepressief middel sertraline.

Hij wees erop dat artsen in het algemeen slechts basale kennis hebben van voeding. De interesse voor de effecten van goede voeding is binnen de medische wereld nauwelijks aanwezig. In dit verband vermeldde hij een onderzoek van Eposito, waaruit bleek dat het volgen van een mediterraan dieet meer gezondheidswinst oplevert dan welk huidig medicament dan ook.

Servan-Schreiber  benadrukte dat omega-3 vetzuren een remmend effect uitoefenen op ontstekingsprocessen, bloedcoagulatie en celgroei. Visolie heeft een groter positief effect op de sterftekans door hart- en vaatziektes dan statines. Hij acht het aannemelijk dat van omega-3 vetzuren een beschermnende werking uitgaat op het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. Wetenschappelijk onderzoek geeft daarvoor sterke aanwijzingen.

Hoe meer gezonde leefwijzen iemand volgt (niet roken, beperkt alcoholgebruik, meer bewegen en dergelijke) des te groter worden de overlevingskansen van het individu.

Servan-Schreiber brak een lans voor nieuwe benaderingen, mits er voldoende wetenschappelijke evidence aan ten grondslag ligt. Binnen de huidige maatschappelijke verhoudingen is het echter niet eenvoudig om de invloed van de farmaceutische industrie op het wetenschappelijk onderzoek en het medisch handelen in goede banen te leiden. Een gezonde leefwijze en gezonde voeding zijn voor hen nauwelijks interessant: “no patents=no profits=no awareness”.

Hij besloot zijn voordract met de volgende woorden
van René Dubos, de ontdekker van het eerste antibioticum (1939):”Ik heb altijd het idee gehad dat de wetenschappelijke geneeskunde niet wetenschappelijk genoeg is. De moderne geneeskunde zal eerst dan een echte wetenschap worden als artsen en patiënten hebben leren omgaan met de krachten van lichaam en geest, die werken als de helende kracht van de natuur (vis medicatrix naturae)”.

Het leven is te mooi om er niet van te genieten:)

Zolang je nog niet volledig kunt genieten, blijf zoeken! Ik zelf had nooit kunnen bedenken dat ik zo gelukkig zou kunnen zijn. En nog steeds stel ik mezelf verantwoordelijk om iedere dag mijn leven nog iets leuker te maken. Prachtige puzzel. Ik geef toe dat door dagelijks yoga/pilates te doen (o.a. endorfinen:) , omega 3 te eten (chia!) en suikers te vermijden, dat een stuk makkelijker is:)

Geniet!